Humbën tre fëmijët në aksident

Humbën tre fëmijët në aksident, pas një viti Zoti bekon çiftin më trenjakë

Chris dhe Lori Coble humbën tre fëmijët e tyre të vegjël, Kyle, Emma dhe Katie, në një aksident të tmerrshëm trafiku në vitin 2007 afër shtëpisë së tyre. Lori po nxirrte fëmijët jashtë kur një…

add comment
Translate »