Tumor markerët dhe rëndësia e tyre te sëmundjet kancerogjene

Tumor markerët janë substanca që prodhohen nga indi tumoral gjegjësisht nga qelizat kancerogjene apo edhe nga vetë organizmi si përgjigje ndaj këtyre qelizave. Dr. Shpresa HuruglicaSpecialiste e Biokimisë klinikeTel: 044 413-928 Tumor markerët mund të…

add comment
Translate »